Tolca

Mesto gde se ideje realizuju

Termičko tretiranje

Termičko tretiranje se vrši na bazi toplotnog tretiranja drveta, na temperaturi do 56c.

Toplotno tretiranje ima svrhu uništavanja insekata, larvi i gljivičnih oboljenja drveta.

Ovaj proces omogućava suzbijanje širenja insekata i bolesti drveta.

Uz termičko tretiranje ide sa propratna dokumentacija sa tabelarnim i dijagramskim prikazom.

Termički obrađujemo drvo

Posedujemo sopstvenu, modernu peć i opremu za termičku obradu, vršimo male i velike potrebe toplotne obrade na profesionalan, pouzdan i blagovremen način.

Previous
Next

Prednosti termičke obrade

  • Proizvodnja termodrveta je ekološka i pri njenoj preradi se ne koriste otrovi.
  • Termički obrađeno drvo je čisto i ne emituje hemikalije ili otrove u unutrašnji vazduh.
  • Toplotna provodljivost termodrveta je smanjena, što znači da se ne oseća toliko vruće na koži. Zbog toga je pogodan za prostorije saune.
  • Termo drvo ima odličnu otpornost na truljenje, što produžava njegov radni vek u poređenju sa neobrađenim drvetom.
  • Promene vlage koje se dešavaju u termički obrađenom drvetu smanjene su i do pedeset odsto u odnosu na neobrađeno drvo, što znači da je drvo stabilno, odnosno bolje zadržava svoje dimenzije u prostorijama gde postoje vlaga i temperaturna kolebanja.
  • Termički obrađeno drvo je bez smole.
  • Kao rezultat termičke obrade, drvo dobija lep, moderan i ravnomerno obojen braon ton, i izgled skoro tvrdog drveta, kao i prijatan miris (ovo ukazuje na spoljašnje promene drveta).
  • Termički modifikovano drvo postaje tvrđe, a samim tim i izdržljivije.
  • Njegova sposobnost da upija vodu je smanjena, što znači da se povećava otpornost na vlagu, pa je toplotno obrađeno drvo odličan izbor za vlažne prostorije.